Eurovíkend Moskva , -, hotel Moskva Jaroslavl Vladimir Rusko

Moskva Jaroslavl Vladimir - Rusko - Moskva

Moskva Jaroslavl Vladimir

Rusko » Moskva

, Hotel starstarstarMoskva  Jaroslavl  Vladimir

Počet termínů:

0 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava:

-

Doprava:

- -

Počasí:Popis
Zájezd nám umožní důkladnější poznání hlavního města Ruska i mimo frekventované turistické trasy. Poznáme jeho architektonickou rozmanitost od starobylých památek, až po supermoderní stavby. Pocítíme osobitou atmosféru, kterou město skýtá svým obyvatelům. Ve městech Zlatého kruhu zavítáme do míst, kde se začala psát historie Velké Rusi, jak líčí hrdinský epos z 12. stol. Slovo o pluku Igorově, nalezený ve městě Jaroslavl. Budeme fascinováni památkami, které nám tuto dobu přiblíží.

Moskva – Sergijev Posad – Rostov Veliký – Jaroslavl – Suzdal – Vladimir

8 hlavních vstupů do památek ve městech Zlatého kruhu v ceně: Sergijev Posad - Trojickosergijevský klášter, Rostov Veliký - Rostovský kreml, Jaroslavl - opevněný klášter Proměnění Páně; Suzdal - Kreml a chrámový sál, Muzeum dřevěné architektury; Vladimir - Uspenskij klášter, Dmitrijevskij klášter, Zlatá vrata

Moskevský Kreml - návštěva areálu Kremlu, Zbrojnice Kremlu, Diamantový fond - příplatek 2000 Kč vedle návštěvy moskevského Kremlu, tj. prohlídky interiérů čtyř hlavních chrámů z 15. - 17. století, máme možnost navštívit také Zbrojnici moskevského Kremlu, kde jsou vedle sbírek zbraní k vidění slavnostní kočáry, vzácné textilie, panovnické trůny a nejstarší korunovační klenoty (Monomachova čapka), dary cizích panovníků ruským carům, sbírka stříbrných nádob i známá sbírka velikonočních vajec klenotnické firmy Faberge. Nedávno zpřístupněný Diamantový fond, který byl dříve určen pouze pro významné státní návštěvy, shromažďuje vedle ukázek zlata a diamantů v přírodní podobě také práce klenotníků 18. - 20. století, mj. korunovační klenoty carevny Kateřiny II. Veliké, kterými byli korunováni všichni další ruští panovníci. Možno objednat nejpozději měsíc před odletem

Povinný příplatek skupinové turistické vízum do Ruska cca 1990 Kč O potřebných formalitách ohledně vyřízení víza budeme včas informovat. Pas je třeba doručit do CK cca 1 až 2 měsíce před odjezdem na zájezd. Předán zpět pak bude průvodcem na letišti
Ubytování
Ubytování je zajištěno v hotelech*** ve dvoulůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím. Možno zajistit ubytování 3.osoby na přistýlce bez slevy. Jednolůžkový pokoj pouze na vyžádání.
Doprava
Praha
Zájezd zahrnuje
5 ubytování, 5 snídaní, leteckou přepravu Praha Moskva Praha, letištní taxy a poplatky, transfer do hotelu, dopravu autokarem dle programu, 8 hlavních vstupů do památek ve městech Zlatého kruhu, cestovní pojištění, služby českého průvodce, zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Zájezd nezahrnuje
fakultativní služby, místní dopravu, pobytové taxy, vstupy včetně rezervačních poplatků cca 80 EUR, Povinný příplatek skupinové turistické vízum do Ruska (1990 CZK), připojištění proti stornu max.plnění 80% maximálně 25000 Kč (310 CZK), Balíček vstupů Moskevský Kreml (2000 CZK), 5 večeří (minimálně 10 osob) (1900 CZK), svoz Brno, Svitavy (500 CZK), svoz Pardubice, Hradec Králové (400 CZK), svoz Poděbrady (300 CZK)
Program
Den 1
Odlet z Prahy do Moskvy , transfer na ubytování. Večer dle časových možností procházka městem.
Den 2
Snídaně. Moskva, okružní jízda městem pro získání obecné představy – Rudé náměstí, Kreml, Park vítězství s Muzeem Velké Vlastenecké Války, přírodní oáza Vrabčí hory se skokanským můstkem, universitou M. V. Lomonosova, ateliéry Mosfilmu nebo Palácem pionýrů, sportovní komplex Lužniki, Novoděvičí klášter, hlavní sídlo vlády Bílý dům, největší pravoslavný chrám Krista Spasitele nebo nejslavnější moskevské ulice Starý Arbat. Odpoledne návštěva moskevského Kremlu (UNESCO) - úchvatný soubor světských i náboženských staveb, chrámy Blagověščenský, Uspenský, Car – dělo a Car zvon, monumentální Chrámové náměstí s chrámem Zesnutí Bohorodičky – korunovační chrám carů, chrámem Zvěstování a chrámem Archanděla Michaela s náhrobky ruských knížat a carů. Návštěva Zbrojnice Kremlu – Oružejnaja palata, kde jsou uloženy poklady ruských carů a knížat, carské korunovační insignie, oděvy, kočáry a sáně, sbírka liturgických předmětů a dary cizích panovníků. Návštěva unikátního Diamantového fondu s korunovačními klenoty Romanovců, obřími drahokamy, zlatými nugety a největšími diamanty světa. Večer návrat na ubytování.

Den 3
Snídaně. Pokračujeme v prohlídce Moskvy. Unikátní skanzen ruské architektury Kolomenskoje najdeme na návrší nad řekou Moskvou. K vidění je tu chrám Nanebevstoupení Páně – Bílý sloup (UNESCO) postavený na počest narození Ivana Hrozného nebo původní carský palác, dnes největší dřevěný palác na světě. Zjistíme, proč je moskevské metro považováno za světově nejkrásnější. Většina stanic je přímo podzemními paláci s impozantním interiérem zdobeným sklem, malbami a sochami. Zvláště pozoruhodnými jsou stanice Komsomolská, Kurská nebo Kyjevská. Prohlídka Novoděvičího kláštera (UNESCO), největšího klášterního komplexu Moskvy s velkolepou barokní zvonici a Chrám Smolenské ikony Bohorodičky. Novoděvičí hřbitov „ruský Slavín“ s náhrobky slavných osobností politického, společenského či vědeckého života (Čechov, Šaljapin, Šostakovič, Chruščov, Molotov, Jelcin, Gogol…). Volitelně návštěva Treťjakovské gelerie od roku 1856 sbírky nejslavnějších ruských umělců, jako Brullov, Kiprensky, Ajvazovskij nebo Repin, popřípadě Puškinova muzea výtvarných umění, shromažďujícího naopak poklady světového umění. Jeho velkou atrakcí je Priamův poklad z trojských nálezů H. Schliemanna. Večer návrat na ubytování.

Den 4
Snídaně. Odjezd na sever Moskvy. Pravoslavný „Vatikán“ Sergijev Posad, je nejúchvatnějším místem Zlatého kruhu, představující ruskou architekturu od 14. stol. Trojickosergijevský klášter (vstup v ceně) (UNESCO) platí za nejvýznamnější klášter Ruska. Úchvatný příklad bohatosti náboženského života a uměleckých tradic pravoslavného Ruska, mohutné opevnění celého komplexu, kostel sv. Jana Křtitele nad klášterními vraty, velkolepý barokní refektář s pozlaceným ikonostasem, chrám sv. Trojice s výzdobou od A. Rubljova a D. Černého, chrám Zesnutí Bohorodičky a hroby Godunovových. Odpoledne krátce navštívíme Rostov Veliký, na břehu jezera Nero, doložený již v 7. stol. Svou pozornost zaměříme především na soubor staveb Rostovského kremlu (vstup v ceně) se sousední zvonici s 15 zvony. Rostov nám může doma připomínat vyhlášená černá leštěná keramika nebo umělecké miniatury z Rostovského smaltu. Večer ubytování v hotelu ve městě Jaroslavl.

Den 5
Snídaně. Jaroslavl (UNESCO), město ve znamení medvěda, na soutoku Volhy a Kotorosl je jedním z nejstarších ruských měst. V 16. stol., kdy bylo z původně dřevěného města přestavěno, bylo i městem největším. Právě z této doby se zachovalo jeho historické jádro. Během prohlídky uvidíme náměstí Zjevení páně, pomník Jaroslava I. Moudrého, nejstarší stavbu – opevněný klášter Proměnění Páně (vstup v ceně), nebo refektář s kaplí Vzkříšení. Fantastický výhled na město se nám naskytne ze zvonice na staré bráně. Odpoledne město Suzdal. Pitoreskní zelené lány s pasoucím se skotem hned v sousedství starobylých klášterů a Kremlu. V 18. stol. Suzdal platil za významné duchovní centrum Ruska. Díky tomu tu dnes můžeme obdivovat rozmanitost ruské kostelní architektury. Uvidíme Kreml (vstup v ceně), Spaso-Jevfimijův klášter, klášter svatého Alexandra, Chrám vzkříšení nebo zajímavé Muzeum dřevěné architektury (vstup v ceně). Večer se ubytujeme v hotelu ve městě Vladimir.

Den 6
Snídaně. Město Vladimir (UNESCO) bylo od 12. stol. sídelním městem Vladimirsko-suzdalského knížectví. Z jeho památek nás především upoutá Uspenskij klášter (vstup v ceně) se dochovanými freskami z 12. století., Dmitrijevskij klášter (vstup v ceně) s bohatě zdobenou dekorativní fasádou nebo Zlatá vrata (vstup v ceně), součást Vladimirské pevnosti. Odjezd do Moskvy na letiště a odlet do Prahy.

GPS souřadnice nejsou dostupné.

Žádné recenze pro tento hotel.